KLUBI BI-MEK

MIRË SE ERDHËT NË KLUBIN BI-MEK!


CONTACT US

MIRË SE ERDHËT NË KLUBIN BI-MEK!

Plotësoni formën e kontaktit me të dhënat Tuaja, me shkronja latine dhe ne do t’ju shtojmë në listën tonë. Anëtarët e klubit BI-MEK gëzojnë një serë lehtësimesh dhe do të njoftohen rregullisht me promocionet, zbritjet dhe trajnimet tona dhe me risitë në fushën e mjekësisë.
Ju faleminderit për besimin!

  • Aktivieren

Kontakti
Për informata më të hollësishme kontaktoni me ekipin tonë profesional,
i cili është gjithmonë i gatshëm t’u përgjigjet kërkesave Tuaja.
KONTAKTI I SHITJES SË PAJISJEVE MJEKËSORE
076 211 122
TELEFONI CELULAR PËR KËSHILLA LIDHUR ME PRODUKTET E ASISTIMIT
GJATHË USHQYERJES ME GJI 075 464 060
TELEFONI CELULAR PËR ASISTENCË SERVISIMI 075 430 047
TELEFONI CELULAR PËR QELIZAT BURIMORE DHE TESTE TË TJERA 071 389 717