Kontakti

Kontakti

Kontakt

Kontakti

Për informata më të hollësishme kontaktoni me ekipin tonë profesional, i cili është gjithmonë i gatshëm t’u përgjigjet kërkesave Tuaja...

 

Kontakti
Për informata më të hollësishme kontaktoni me ekipin tonë profesional,
i cili është gjithmonë i gatshëm t’u përgjigjet kërkesave Tuaja.
KONTAKTI I SHITJES SË PAJISJEVE MJEKËSORE
076 211 122
TELEFONI CELULAR PËR KËSHILLA LIDHUR ME PRODUKTET E ASISTIMIT
GJATHË USHQYERJES ME GJI 075 464 060
TELEFONI CELULAR PËR ASISTENCË SERVISIMI 075 430 047