HISTORIKU

HISTORIKU

 

Themelimi i kompanisë si një qendër për shpërndarjen dhe servisimin e pajisjeve mjekësore.
Pasurim të vazhdueshëm të paletës së produkteve me emrat e shumë prodhuesve të pajisjeve mjekësore të klasës së parë, nënshkrim të
marrëveshjeve me të cilat kompania u bë përfaqësuesi zyrtar për Maqedoninë.
Kompletim të repartit të servisimit me teknologjinë më moderne, për mbështetjen e klientëve me kuadro profesioniste, të trajnuara në
kapacitetet e prodhimit të principaleve dhe kompletim me vegla dhe pjesë këmbimi për mënjanimin e shpejtë dhe efikas të defekteve.
Nënshkrim të një kontrate shumëvjeçare me Cryo-Save, Bankën evropiane më të madhe të qelizave burimore, për ta përfaqësuar në
territorin e Maqedonisë.
Asistencë teknike, instalim dhe edukim të personelit në spitalet më të mëdha shtetërore në Republikën e Maqedonisë, për implementimin
e projektit të madh të Ministrisë së Shëndetësisë, i cili përfshin instalimin e 42 dritave operative dhe karrigeve.
Bi-MEK mbështet simpoziumin e parë në nivel ndërkombëtar me temë mjekësia regjenerative dhe qelizat burimore në Republikën e Maqedonisë,
simpozium ky që organizohet nga Ministria e Shëndetësisë, Fondacioni nacional i transplantimit dhe Fakulteti i Mjekësisë në Shkup,
me praninë e mbi 450 mjekëve nga Republika e Maqedonisë.
Fituese e një mirënjohjes së Ministrisë së Ekonomisë e Republikës së Maqedonisë për kompani me përgjegjësi shoqërore.
Kompani mjekësore dhe bioteknologjike me 15 punonjës dhe përfaqësuese e autorizuar e 25 brendeve të njohura në nivel ndërkombëtar.
prodhues të pajisjeve mjekësore më të sofistikuara,
Në Maqedoni kompleton instalimin e mbi 1500 aparateve dhe regjistron mbi 3500 klientë.
Viteve të kaluara Bi-MEK ka fituar një numër të madh shpërblimesh dhe mirënjohjesh për implementimin e pajisjeve mjekësore inovative në tregun e vendit.
Kompania gjithashtu merë pjesë aktive në kongreset profesionale, ligjëratat, punëtoritë dhe panairet, me qëllim që të përmirësojë dhe avancojë shërbimet e saj.
Bi-MEK është një anëtare aktive e Lidhjes së dhomave ekonomike të Maqedonisë, Lidhjes ekonomike të Maqedonisë dhe Dhomës ekonomike maqedonse-ruse.
PARTNERËT TANË XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD