MISIONI VIZIONI VLERAT


MISIONI VIZIONI VLERAT

  • img
  • img
  • img

MISSIONI

Misioni ynë nënkupton sigurimin e vlerave maksimale për klientët tanë, sigurimin e vazhdimësisë dhe ndjekjen hap pas hapi të të gjitha noviteteve dhe nevojave të tregut të pajisjeve mjekësore dhe krio-preservim të qelizave burimore, për një funksionim sa më të suksesshëm dhe më efikas.

VISIONI

Ne duam të jemi zgjedhja më e mirë për bashkëpunim cilësor dhe të besueshëm në fushat e shitjes së pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve që kanë të bëjnë me ruajtjen e qelizave burimore. Vizioni ynë nënkupton të bëhemi standard dhe masë cilësie dhe profesionalizmi në të gjitha segmentet e biznesit – për punëtorët të bëhemi punëdhënësi i preferuar, për klientët partneri i sigurtë dhe për shoqërinë një kompani me përgjegjësi shoqërore.

VLERAT

Suksesi ynë bazohet në vlerat siç janë cilësia, shërbimi i mirë, besimi, inovacionet dhe kuptimi i nevojave të klientëve tanë.

 

 

Ne klientëve tanë u mundësojmë shërbime dhe servis cilësor, që përputhen me të gjitha kërkesat normative dhe standardin ndërkombëtar të cilësisë ISO 9001:2008

 

 

 

PARTNERËT TANË XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD