PARTNERËT TANË

PARTNERËT TANË

Bi-MEK është distributori zyrtar i shumë prodhuesve të pajisjeve mjekësore, të njohur dhe me renome në nivel ndërkombëtar.

 

KJO KOMPANI MERRET ME PRODHIMIN E APARATEVE EKG, HOLTERËVE EKG DHE BP DHE APARATEVE TË STRES TESTIT.
SELIA E KOMPANISË GJENDET NË POLONI
NJË KOMPANI ANGLEZE ME RENOME QË MERRET ME PRODHIMIN E POMPAVE QË PËRDOREN PËR SERUMET, PERFUZORËVE TË REPARTIT,
KUJDESIT INTENSIV, NEONATOLOGJISLË, ANESTEZISË TIVA, ANESTEZISË PK DHE MATERIALEVE TË KONSUMIT
Cardiac science ËSHTË NJË KOMPANI E THEMELUAR NË SHTETET E BASHKUARA TË AMERIKËS, QË MERRET ME PRODHIMIN E DIFIBRILATORËVE
ME CILËSI TË LARTË, APARATEVE EKG, SISTEMEVE STRES TEST, HOLTERËVE DHE PACIENTË-MONITORËVE
ECONET MERRET ME PRODHIMIN E VIDEO KOLPOSKOPEVE, DEZINTOMETRAVE TË KOCKAVE ME ULTRATINGULL DHE APARATEVE
Elcat ËSHTË PRODHUES GJERMAN I APARATEVE DOPLER DHE PLETIZMOGRAFI PËR DIAGNOSTIKIM VASKULAR ARTERIAL DHE VENOZ DHE
EKSTRAKRANIAL DHE TRANSKRANIAL
Endo technik ËSHTË PRODHUES GJERMAN I APARATEVE PËR LARJE DHE DEZINFEKTIM PËR NEVOJAT E ENDOSKOPISË
Fazzini ËSHTË PRODHUES ITALIAN I MOBILEVE MJEKËSORE, INSTRUMENTEVE, INHALATORËVE, ASPIRATORËVE, KREVATËVE, LLAMBAVE,
PARAVANËVE, NEGATIVOSKOPËVE, OTOTIPEVE, STERILIZUESVE DHE ELEKTROKAUTERËVE.
LIDERË NË JAPONI DHE PRODHUES TË EKO APARATEVE KOLOR DOPLER DIGJITAL, 3d, 4d, ELASTOSONOGRAFI PËR DIAGNOSTIKIMIN E
HERSHËM TË MALIGNOMEVE, PALETË E GJERË ME SONDA SPECIALE, REZONANCË MAGNETIKE
E HAPUR, TOMOGRAFI KOMPJUTERIKE
LINJË E PLOTË PËR SHËNDETIN E FEMRËS: MAMOGRAFË ANALOG DHE DIGJITAL, NJËSI PËR BIOPSI GJIRI, DENZITOMETRA
KOCKASH ME ULTRATINGULL DHE DEXA
PRODHUES GJERMAN I EMISIONEVE OTOAKUSTIKE PËR TESTIMIN OBJEKTIV TË DËMTIMIT TË SHQISAVE TË DËGJIMIT, AUDIOMETRI BRAINSTEM,
EKO TËL SINOZITIT, TIMPANOGRAFI, RINOMANOMETRA, VIDEONISTAGMOGRAFË, ELEKTRONISTAGMOGRAFË
PRODHUES GJERMAN I TOSKOPEVE, OFTALMOSKOPEVE, DERMATOSKOPEVE, LARINGOSKOPEVE, KOPMLETEVE TË DIAGNOSTIKIMIT, APARATEVE
TË SHTYPJES SË GJAKUT, STETOSKOPEVE DHE LLAMBAVE TË EKZAMINIMIT.
mobile spitalore, krevatë spitali, krevatë ICU .
NJË BREND ZVICERAN PËR PRODHIMIN E PRODUKTEVE TË ASISTIMIT TË USHQYERJES ME GJI DHE PRODUKTEVE PËR KUJDES MJEKËSOR,
SIÇ JANË LLAMBAT FOTOTERAPEUTIKE, KREVATI BILIBED PËR FOTOTERAPI, POMPAT SPITALORE PËR NXJERRJEN E QUMËSHTIT,
AKSESORËT PËR LEHTËSIMIN E USHQYERJES ME GJI, ENËT SPECILE PËR USHQIM, ASPIRATORËT, ASPIRATORËT KIRURGJIK,
ASPIRATORËT PËR LIPOSUKCION, ASPIRATORËT PËR LINDJE ME VAKUM.
NJË PRODHUES IZRAELIT QË MERRET ME PRODHIMIN E PACIENTË-MONITORËVE DHE STACIONIT QENDROR TELEMEDICINA.
një prodhues i një sistemi të rregullimit të temperaturës shumë të efektshme EMCOOLS pad/ Emcools Sports / Emcools Med .
Vienna Lab zhvillon dhe prodhon teste gjenetike diagnostike inovative, të lehta për t'u përdorur, duke përdorur
hibridizimin e kundërt me bazë membrane. Këto unike, të lehtë për ta përdorur StripAssays® lejojnë zbulimin e saktë të varianteve
të ADN-së, duke përfshirë mutacionet, fshirjet, statusin e metilimit dhe më shumë.
Gama e plotë e Vienna Lab StripAssays është në dispozicion përmes HVD Life Sciences
ËSHTË KOMPANI LIDERE NË ENDOSKOPINË VIDEO DHE FIBER, ENDOSKOPINË ME ULTRATINGULL, ENDOMIKROSKOPINË KONFOKALE
DHE BRONKOSKOPINË AUTOFLUOROSHENTE ME VIDEO
CILËSI GJERMANE E MOBILEVE MJEKËSORE DHE KREVATËVE PËR NEVOJAT E GJINEKOLOGJISË DHE EKZAMINIMEVE.
Sibeled ËSHTË NJË PRODHUES SPANJOLL I AUDIOMETRAVE, SPIROMETRAVE DHE RINOMANOMETRAVE .
ËSHTË NJË PRODHUES GJERMAN I TAVOLINAVE TË INTERVENIMEVE KIRURGJIKE, SISTEMEVE PACIENT-TRANSFORMER, DRITAVE OPERATIVE
DHE SISTEMEVE tv, SI DHE SISTEMEVE TË VARURA DHE MBAJTËSE ME CILËSI MË TË LARTË.
WEYER ËSHTË NJË PRODHUES I NJËSIVE PËR KONTROLL DHE VESHJE-ZHVESHJE TË FOSHNJAVE, REZISTENCAVE RADIANTE, NJËSIVE TË KUJDESIT
POSTNATAL DHE RESUSCITACION, INKUBATORËVE DHE FOTOTERAPISË
PARTNERËT TANË XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD