SERVICI


SERVICI

  • img
  • img
  • img

SERVISIMI I PAJISJEVE MJEKËSORE

Kur vendosni të blini pajisje të reja mjekësore, me rëndësi të veçantë është servsimi i këtyre aparateve ose pajisjeve.
Përveç ofertës me pajisjet mjekësore më moderne, Bi-MEK Ju ofron edhe servisimin e aparateve, përfshirë edhe trajnimin e personelit Tuaj. Reparti i servisimit, një repart ky të cilin e përbëjnë kuadro me profesionalizëm të madh dhe inxhinierë të certifikuar me përvojë shumëvjeçare, është gjithmonë i gatshëm për t’ju ndihmuar për shërbimet në vazhdim:
✔ servis dhe mirëmbajtje të pajisjeve mjekësore, me pjesë këmbimi origjinale
✔ trajnime për përdorimin e drejtë të pajisjeve
✔ mirëmbajtje të pajisjeve në rast nevoje
✔ dërgim dhe montim të aparateve të siguruara nga Bi-MEK
✔ Në dispozicion 24 orë / 7 ditë në javë

Ekipi ynë i srvisimit, në të cilin janë angazhuar inxhinierë me profesionalizëm të madh dhe përvojë shumëvjeçare, është gjithmonë i gatshëm t’u përgjigjet kërkesave Tuaja. Punonjësit e servisit janë pajisur me certifikata nga prodhuesit e pajisjeve mjekësore dhe vazhdimisht marrin pjesë në trajnimet dhe punëtoritë e organizuara nga prodhuesit me renome, lidhur me teknologjinë mjekësore më moderne.