RRETH NESH

 • img
 • img
 • img

Bi-MEK është distributori zyrtar i shumë prodhuesve të njohur dhe me renome në nivel ndërkombëtar, që merren me prodhimin e pajisjeve mjekësore dhe testet prediktive.
· mbi 14 vjet traditë
· shitje, instalim, edukim dhe servisim të pajisjeve mjekësore cilësore
· kuadro me kualifikime të larta
· përfaqësues i autorizuar i brendeve më të mira, për shitje dhe servisim
· njësi teknologjike për detektimin, diagnostikimin dhe mënjanimin e defekteve
· partner ekskluziv i grupit Esperite për qelizat burimore dhe testet gjenetike prediktive
· shërbime cilësore, në përputhje me standardin ndërkombëtar ISO 9001:2008

· Ne Ju ofrojmë garanci dhe siguri me profesionalizimin më të lartë. Bi-MEK është një kompani e themeluar në vitin 2002 dhe kompani me një numër të madh klientësh në fushën e shitjes dhe servisimit të pajisjeve mjekësore. Vlerat mbi të cilat bazohet suksesi ynë i vazhdueshëm janë cilësia, shërbimi i mirë, besimi dhe kuptimi i nevojave të klientëve tanë.
· Bi-MEK është distributor ekskluziv i shumë prodhuesve të njohur dhe me renome në nivel ndërkombëtar, që merren me prodhimin e pajisjeve mjekësore, me njësi të kompletuara teknologjike për detektimin, diagnostikimin dhe mënjanimin e defekteve. Ekipi znë me kualifikime të larta është edukuar në qendrat zyrtare të Hitachi-Aloka dhe Pentax, Japoni, Trumpf, Gjermani, Varian dhe Carefusion, SHBA, Mennen-Medical, Izrael, Haemonetics, SHBA, Aspel, Poloni, etj., si për aplikimin, po ashtu edhe për servisimin e produkteve ose pajisjeve të tyre.
· BI-MEK SHPK është kompani e pajisur me certifikatën ISO dhe traditë shumëvjeçare dhe përvojë në shitjen e, instalimin, edukimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore, si dhe sigurimin e shërbimeve të fushës së bioteknologjisë dhe mjekësisë prediktive dhe regjenerative.
· BI-MEK SHPK është partneri ekskluziv për Maqedoninë i grupit Esperite, CryoSave – banka e qelizave burimore dhe Genoma, qendra e testeve gjenetike dhe prediktive.

DUKE U NISUR NGA IDEJA DHE NEVOJA E PËRMIRËSIMIT TË SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE NË MAQEDONI, bi-mek OFRON SHËRBIMET NË VAZHDIM


SHËRBIMET

 • img

  INSTALIM TË APARATURAVE MJEKËSORE NË PËRPUTHJE ME TË GJITHA STANDARDET TEKNIKE

 • img

  PAS INSTALIMIT TË PAJISJEVE MJEKËSORE NE ZHVILLOJMË TRAJNIME DHE KONSULENCË LIDHUR ME PAJISJET MJEKËSORE.

 • img

  SERVIS I PLOTË GJATË PERIUDHËS SË GARANCISË, 24 ORË, 7 DITË NË JAVË, DUKE SIGURIAR PJESË KËMBIMI DHE MIRËMBAJTJE PERIODIKE TË SISTEMIT

 • img

  MUNDËSI PËR TË NËNSHKRUAR KONTRATË PAS PERIUDHËS SË GARANCISË, PËR SERVISIM DHE MIRËMBAJTJE

 • img

 

Përveç programit të prodhuesve të përmendur më sipër, Bi-MEK është në dispozicionin Tuaj edhe për t’ju ofruar projekte
të ndryshme, në përputhje me nevojat Tuaja specifike

PARTNERëT XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Emcools Vienna lab HVD