Анестезиолошки конгрес


Анестезиолошки конгрес

Би-МЕК ДОО го поддржа Анестезиолошкиот конгрес “Balkan States Anesthesia Days III’’ во организација на ARUD
(Здружение на специјалисти по анестезиологија и реанимација - Р.Турција) и Македонското здружение на анестезиолози
(МСА - ЗЛАРИЛ) што се одржа од 18-21 мај 2016 година во Скопје, хотел Александар Палас. Би-МЕК даде поддршка за стручните
работилници со своја опрема од PENTAX Medical и Sonosite. Штандот со целокупната опрема беше посетен од повеќе од 300 доктори.

img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img
img