Универзитетска клиника за детска хирургија МОНТИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ

img
Инсталација на пациент монитори во Универзитетска клиника за детска хирургија
Назад (кон Галерија)
img
img