Хирургија

Хирургија


Операциони столови

Види повеќе

Операциони светла iLED

Види повеќе

HD камера за снимање на операција на отворено поле

Види повеќе

Апарат за интраоперативна автотрансфузија

Види повеќе

 • img

  Операциони столови

 • img

  Операциони светла iLED

 • img

  HD камера за снимање на операција на отворено поле

 • img

  Апарат за интраоперативна автотрансфузија

Наши партнери

  • img
  • img