Кардиологија

Кардиологија


Дијагностика на Sleep Apnea

Види повеќе

Доплер за васкуларна дијагностика

Види повеќе

Доплер за васкуларна дијагностика

Види повеќе

EKG Електрокардиографи

Види повеќе

 • img

  Дијагностика на Sleep Apnea

 • img

  Доплер за васкуларна дијагностика

 • img

  Доплер за васкуларна дијагностика

 • img

  EKG Електрокардиографи222

 • img

  EKG холтер

 • img

  Холтер за крвен притисок

 • img

  Колор доплер ултразвучни апарати

EKG Холтер

Види повеќе

Холтер за крвен притисок

Види повеќе

Колор доплер ултразвучни апарати

Види повеќе

Спирометар

Види повеќе

Стрес тест

Види повеќе

 • img

  Спирометар

 • img

  Стрес тест

Наши партнери

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img