Harmony - Рачна пумпа за измолзување

img

Harmony - Рачна пумпа за измолзување

Пумпа за измолзување со помош на рачно создавање вакум.
Идеална за краткотрајна употреба.
Единствена рачна пумпа со двофазен начин на измолзување кој го имитира природниот начин на цицање кај бебињата.

Назад (кон Медела)