Конгрес на респираторна медицина

img
img
Би-МЕК активно учествуваше на 10-тиот Конгрес на Гастроентерологија и хепатологија што се одржа
во Охрид од 29. 09 -01.10, 2016 На штандот на Би-МЕК беше промовиран видеопроцесорот OPTIVISTA со i10 серија ендоскопи -најновата HD технологија од PENTAX Medical. Сервис менаџерот на Би-МЕК, Марјанчо Цацаноски
одржа презентација за дезинфекција на ендоскоп на Првиот Симпозиум на Г
СМСТ.

img