Nipple Former – Обликувачи на брадавици

img

Nipple Former – Обликувачи на брадавици

Во случај на зарамнети или вовлечени брадавки, обликувачот на Медела нежно ја подготвува брадавицата за доење.
Нежниот притисок ја извлекува брадавицата нанадвор и му овозможува на бебето полесно цицање. Меката и флексибилна силиконска мембрана идеално се приспособува на градата.

Назад (кон Медела)