Pump & Save bags - Кеси за чување на мајчино млеко

img

Pump & Save bags - Кеси за чување на мајчино млеко

Кеси за безбедно и хигиенско чување и замрзнување на мајчино млеко.
Пумпата директно се става во кесата и се спречува губење и контаминација на млеко. Зазема помалку простор отколку чување во шишиња.
Двојнитеѕидови на кесата обезбедуваат долгорочно складирање. Претходно стерилизирани.

Назад (кон Медела)