Soft Cup Advanced Cup Feeder - Специјална чаша

img

Soft Cup Advanced Cup Feeder - Специјална чаша

Мека чаша за кратко хранење на слаби и недоносени бебиња.
Овозможува лесно хранење на новороденчето. Во облик на лажица, што овозможува помалку одлевање на мајчино млеко и контрола на цицањето.

Назад (кон Медела)