Supplemental Nursing System – Систем за помош на доењето

img

Supplemental Nursing System – Систем за помош на доењето

Уникатна поддршка за поврзување на мајката и бебето .
Овозможува дополнително хранење на бебето на дојка и во случаи кога мајката нема млеко или бебето не ја совладало техниката на цицање.
Помага во стимулација за создавање на мајчино млеко и вежбање на бебето правилно да цица. Исто така може да се користи за хранење/доење на посвоени бебиња.

Назад (кон Медела)