Symphony – Болничка пумпа за измолзување

img

Symphony – Болничка пумпа за измолзување

Професионална пумпа за долготрајна и честа употреба за болничка и домашна употреба.
Нежна за чувствителното ткиво на градите
Пумпата може да се користи со единечен или двоен сет за измолзување.

Назад (кон Медела)