Почетнаmk  |  en  |  al 
 

reklamaLV.png

Добредојдовте на страниците на  Би МЕК!

Со особено задоволство Ви го презентираме нашето успешно повеќегодишно постоење

 
Би-МЕК ДОО, центар за медицинска опрема е фирма специјализирана за дистрибуција и сервисирање на медицинска апаратура која активно работи дванаесет години на територијата  на Република Македонија со свој продажен и сервисен центар.
Ние овозможуваме квалитетна услуга и сервис на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со меѓународните стандарди за работа со медицинска опрема и матични клетки.

Handler.jpg

Во својата програма вклучуваме:

Би-МЕК располага со комплетен асортиман на медицинска  апаратура од областа  на дијагностика, болничко лекување и згрижување и специфична  апаратура за барањата на многу поедини специјалности.      
                
Би-МЕК ДОО е  ексклузивен, авторизиран дистрибутер на многу светски познати и реномирани производители во областа  на медицинската опрема.

• Инсталација на медицинска апаратура во согласност со сите технички стандарди
• Редовна техничка проверка на инсталираните апарати
• Комплетно покриен сервис во гарантен период, 24 часа на
ден, 7 дена во неделата со обезбедени 
резервни делови и периодично системско одржувањe

• Можност за потпишување постгарантен договор за сервисирање и одржување• Обезбедени резервни делови за сите инсталирани апарати во пoстгаранциски период од 10 годиниПoкрај програмата на наведените производители, Би-МЕК Ви стои на располагање за различни проекти во согласност со специфичноста на Вашите потреби.

  
Партнери

CryoSave.jpg

Aspel.JPG

Bionet.JPG

183A9818-44F5-49E1-84AD-A25CCCA73F74.jpg

index.jpeg

carefusion.jpg

Elcat.JPG

Fazzini.jpg

Endo-tecnik.JPG

HitachiAlokamedicalLogo.jpg

hologic.jpg

logo_haemonetics.jpg

logo p.jpeg

Linet.JPG

Medela_logo_novo.jpg

mennen-medical.jpg

varian.jpg

483_5_Logo_Trumpf.jpg

Weinmann.jpg

 
БИ-МЕК Центар за медицинска опрема  , ул. Јуриј Гагарин бр. 31б   1000 Скопје l
Copyright © BI-MEK . All rights reserved.      Designed by