Инсталација на магнетна резонацна Philips Ingenia во Охрид, Прилеп и Струмица

Како дел од проектот ИПА – набавка на медицинска опрема за справување со здравствени закани во Македонија, со особена гордост тимот на Би-МЕК ја реализираше набавката и инсталацијата на напредниот систем за магнетна резонанца во специјалнатa болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо” во Охрид, а потоа следеа инсталациите и во Општа болница Прилеп и во Општа болница Струмица.

Апаратот Philips Ingenia 1.5 T, единствен кој има целосно дигитална слика и 0% потрошувачка на хелиум.  Снимката е до 40% поостра и појасна од која било друга камера, а сликите се со висока резолуција како и времето на скенирање е драстично пократко.  Со опцијата Compressed sense, околу 70% од рутинските прегледи за МР се вршат за помалку од 10 минути. Ова овозможува многу поголем број пациенти  како и деца без анестезија да направат снимки, што е многу важно.

Постапката за поставување на медицинските апарати во просториите на јавните здравствени установи, се инсталирани врз основа на Договорот за набавка на опрема за справување со здравствени закани е склучена помеѓу Европската Унија и БИ-МЕК ДОО Скопје како авторизиран  претставник за Philips во Северна Македонија.  Предметот на договорот е набавка, испорака, поставување и инсталирање, пуштање во употреба, тестирање, обука и одржување за време на гаранцијата од страна на Би-МЕК.

Имплементацијата на овој проект е од суштинско значење во збогатувањето на здравствените капацитети со напредни и иновативни медицински технологии.

Written by Bimek

YOU MAY ALSO LIKE

Би-МЕК присуствуваше на ОРЛ конгрес во Охрид

Би-МЕК присуствуваше на ОРЛ конгрес во Охрид

Здружението на лекари по оториноларингологија и Балканското здружение на оториноларингологија и хирургија на глава и врат од 1ви до 5ти јуни 2022 година го организираше 12ти Балкански конгрес по оториноларингологија и хирургија на глава и врат што се одржа во...

Би-МЕК учесник на дводневниот “Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб”

Би-МЕК учесник на дводневниот “Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб”

Би-МЕК како авторизиран претставник на Philips, со осоена чест и задоволство  учествуваше и го подрдржа дводневниот "Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб" што се одржа  во Скопје,  во организација на Македонската асоцијација на радиолози. Како дел...

Би-МЕК дел од Првиот конгрес на интернисти во Охрид

Би-МЕК дел од Првиот конгрес на интернисти во Охрид

Здружението на интернисти во периодот од 19-ти до 22-ри Мај во Охрид го организираше првиот Конгрес по интерна медицина. Со особено задоволство Би-МЕК како авторизиран претставник за Philips го презентира моќниот ултразвучен апарат Epiq Elite и мобилниот...