Инсталaција на компјутерска томографија Incisive CT

Како дел од проектот ИПА – набавка на медицинска опрема за справување со здравствени закани во Македонија, со особена гордост тимот на Би-МЕК ја реализираше набавката и инсталацијата на напредниот систем за компјутерска томографија Incisive CT на производителот Philips. Во тек на проектот , во пет градови низ Македонија беа инстаирани компјутерски томографии во здравствените институции:

  • Општа болница Кичево
  • Општа болница со проширени дејности Кавадарци
  • Општа боница Куманово
  • Општа болница Гевгелија
  • Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија – Скопје

Компјутерската томографија Incisive овозможува скенирање на целото тело со висока резолуција за многу кратко време и се разликува од конкуренцијата со висококвалитетната рендгенска цевка која работи со  помала моќ на енергија, како и високата брзина на скенирање со висока резолуција и јасност на сликата.
За ефикасно скенирање на стандардните прегледи на овој скенер потребни се 5-10 секунди. Уредот е опремен со софтвер за скенирање со минимални дози и површина од 70 KV, што е намалување на дозата до 80% по пациент. Ова го заштитува пациентот од прекумерно зрачење, но исто така и персоналот кој работи со уредот што е од суштинско значење.

Written by Bimek

YOU MAY ALSO LIKE

Би-МЕК присуствуваше на ОРЛ конгрес во Охрид

Би-МЕК присуствуваше на ОРЛ конгрес во Охрид

Здружението на лекари по оториноларингологија и Балканското здружение на оториноларингологија и хирургија на глава и врат од 1ви до 5ти јуни 2022 година го организираше 12ти Балкански конгрес по оториноларингологија и хирургија на глава и врат што се одржа во...

Би-МЕК учесник на дводневниот “Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб”

Би-МЕК учесник на дводневниот “Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб”

Би-МЕК како авторизиран претставник на Philips, со осоена чест и задоволство  учествуваше и го подрдржа дводневниот "Мултидисциплинарен симпозиум за тумори на дрн дроб" што се одржа  во Скопје,  во организација на Македонската асоцијација на радиолози. Како дел...

Би-МЕК дел од Првиот конгрес на интернисти во Охрид

Би-МЕК дел од Првиот конгрес на интернисти во Охрид

Здружението на интернисти во периодот од 19-ти до 22-ри Мај во Охрид го организираше првиот Конгрес по интерна медицина. Со особено задоволство Би-МЕК како авторизиран претставник за Philips го презентира моќниот ултразвучен апарат Epiq Elite и мобилниот...