Различни екстензии за позиционирање при уролошки операции

 • Трансуретрална ресекција на простатата (ТУРП) – ендоскопско отстранување на простатата
 • Трансуретрална ресекција на тумор на мочниот меур (ТУРБТ) – ендоскопски третман на рак на мочниот меур
 • Цистоскопија – воведување на цистоскоп преку уретрата во мочниот меур
 • Уретотомија – ендоскопска процедура која се состои во дисекција на стеноза на уретрата
 • Литотрипсија – дробење и отстранување на депозити ендоскопски преку уретрата
 • Литотомија – хируршко отстранување на депозити од различни делови на уринарниот тракт
 • Уринарна инконтиненција
 • Нефректомија – отстранување на бубрезите
 • Nephron Sparing Surgery (NSS)- хирургија за заштеда на бубрег, која вклучува ресекција на погодениот дел
 • Перкутана нефролитотомија – ендоскопско отстранување на камења од бубрезите и горниот дел на уретрата
 • Екстракорпорална литотрипсија со шок бранови (ESWL) – екстракорпорална литотрипсија со шок бранови на камењата во бубрезите

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.