Кревети за деца и новородени

Tom 2 и New Tom 2 се електрично прилагодливи кревети, прилагодени со нивниот  дизајн за деца од предучилишна возраст. Медицинскиот кревет Tom 2 е опремен со широк спектар на софистицирани функции и затоа може да се користи и во интензивна нега.

Главните предности се неговата безбедност и одличен неограничен пристап на персоналот до малиот пациент.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.