Назо-фаринго-ларингоскопи со оптички влакна

Серијата производи PENTAX Medical FNL обезбедува целосен асортиман на конвенционални и преносни ендоскопи со оптички влакна за висококвалитетни, економични ендоскопски прегледи за уво, нос и грло.

PENTAX Medical дизајнира ендоскопи со оптички влакна за подобрување на оптичкиот квалитет и трајноста на ендоскопот. Овие исплатливи опции се сигурни, убаво изработени и поддржуваат ефикасна дијагноза и терапија.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.