Пулмологија

PENTAX Medical нуди целосен спектар на бронхоскопи за изведување на бронхоскопски прегледи и процедури. Широката палета на бронхоскопи нудат лесна инсерција, оптимална разноврсност и ефикасност за дијагностички, терапевтски и итни процедури. Понудата вклучува од софистицирани EBUS– Видео бронхоскопи до Фибероптички и портабилни опции.

Бронхоскопите на PENTAX medical се сигурни, ергономски дизајнирани и ги поддржуваат најдобрите клинички исходи преку врвен квалитет на сликата

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.