Роботски сегмент – TruSystem 7000dV OR Table, Trumpf Medical

  • Синхронизирано движење заедно со робтоска хирургија во партнерство со da Vinci® Xi™ Surgical System, Intuitive Surgical
  • Безжична конекција помеѓу роботот и операционата маса
  • Динамично позиционирање на пациентот прилагодено на хирургот
  • Широк опсег на движења на столот и граници на оптеретување
  • Trumpf Medical dV далечински безжичен управувач

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.