Волуметриска инфузиона пумпа Alaris GW 800 , Beckton Dickinson

 • Компактенa и лесена
 • Долготрајна батерија од повеќе од 10 часа
 • Поседува титрациски мод
 • Air in line sensor, анти-болус функција, микро инфузија
 • Промена на протокот без запирање на пумпата
 • Безбедност на слободен проток – ги намалува
 • ризиците поврзани со случаен слободен проток
 • Голем избор на инфузиони сетови
 • Автоматско препознавање на IV сетот
 • Можност за давање на две консекутивни инфузии
 • Централно поврзување преку интелегентни Alaris Gateway станици

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.