Транспортни инкубатори

Atom Transcapsule V-808, транспортен инкубатор кој одржува стабилна средина за нега во голем број различни ситуации.

Atom Transcapsule V-707 поседува компактен дизајн. Страните на единицата се заоблени и рамни, така што лекувањето безбедно може да се спроведе дури и за време на ноќен транспорт. Исто така лесен е за чистење и одржување.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.