Фототерапија

BILI-THERAPY Pad Type и Spot Type се дизајнирани од ATOM.

Сините ЛЕД светилки ја олеснуваат ефективната фототерапија.

Високото ниво на зрачење и ефективната бранова должина на оваа единица го скратуваат периодот на лекување и помагаат за полесно испуштање од болница на доенчињата после пократко време.

Дизајн кој заштедува простор: Единицата може да се поврзе директно со F-шината или столбот за аплицирање на интравенска терапија, без да се користи држач, што го подобрува искористувањето на просторот околу инкубаторот.

Може да се префрли на светло за набљудување со само едно притискање на копче: Единицата може да се користи како светло за набљудување со цел да се следи состојбата на новороденчето. Потенциометарот за контрола на јачината на светлината (бели ЛЕД диоди) на единицата е корисен за нега за време на развој.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.