Шприц пумпа – Alaris CC, Beckton Dickinson

  • Погодна за употреба кај возрасни и деца
  • Поседува голем, јасен дисплеј, интуитивен кориснички интерфејс, интегриран дизајн и широк спектар на специјални комплети за инфузија
  • Мониторинг на in-line притосокот со цел рано откривање и на најмалата оклузија
  • Долготрајна вградена батерија
  • Тивок мод на работа
  • Погодни за терапија со лекови, крв и производи од крв
  • Ноќен мод на работа
  • Централно поврзување преку интелегентни Alaris Gateway станици

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.