Ingenuity

Ефикасноста е вградена во Philips CT 5000 Ingenuity од почеток до крај и сега новите подобрувања уште повеќе Ви помагаат да воспоставите контрола на денот со докажана конзистентност и перформанси за одлична нега на пациентот.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.