MobileDiagnost wDR

Мобилниот систем за радиографија MobileDiagnost wDR нуди извонреден тек на работните задачи, брилијантен квалитет на снимката и целосна ефикасност на врвната дигитална радиографија на Philips, сите спакувани во едноставен, безбеден и флексибилен мобилен рендгенски систем.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.