Warmer

Infa Warmer I моделот од Atom е мулти-функционален отворен инкубатор кој сеопфатно поддржува голем број различни медицински задачи во најразлични области, почнувајќи од интензивна нега и лекување во Одделот за интензивна нега на новороденче (NICU) до реанимација на новороденчиња.

Sunflower Warmer е отворен инкубатор со функции кои може да се прошират според потребите.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.