BiliCare- Неонатален неинвазивен билирубинометар

BiliCare- Неонатален неинвазивен билирубинометар

Точно и прецизно го мери и следи нивото на билирубин за да го процени ризикот од неонатална хипербилирубинемија.

 

  • Не е потребно периодично одржување (благодарение на LED технологијата)
  • Поддршка за протокол HL7 – Bilicare може да се поврзе со компјутер и/или со HIS преку HL7.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.