Symphony – болничка двојна електрична пумпа за измолзување

  • Пумпа која е развиена врз база на клинички истражувања за специјална поддршка на мајките во текот на целиот процес на доење: да стимулира создавање на мајчино млеко и да го одржи доењето со доволна количина на маjчино млеко
  • Идеална за долготрајно и често измолзување во болнички или домашни услови
  • Пумпата може да се користи со единечен или двоен сет за измолзување
  • Можност и за изнајмување на болничката пумпа

Превземете информативен флаер – Изнајмете Symphony професионална болничка пумпа за измолзување

СЛЕДЕТЕ НÉ

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Со оставање на вашите лични податоци се согласувате истите да се користат за маркетинг цели.