Молекуларна дијагностика

Би-МЕК е ексклузивен претставник на повеќе компании од областа на молекуларна дијагностика.

Vienna Lab

ViennaLab  StripAssays ® and RealFast™ Assays  се In Vitro дијагностички тестови  за  откривање на наследни заболувања, генетски предиспозиции, фармакогенетика и онкологија.

CytoTrack

CT11 ™ со CYTO PICKER ™ За ликвидна биопсија, анализа на ретки циркулирачки туморски клетки, пронаоѓање на една канцер клетка во 100 милиони крвни клетки.

Attana

Атана биосензорските системи се користат за различни студии на молекуларни интеракции на различни биомолекули, вклучувајќи протеини, нуклеински киселини и клетки.

Covid

RT-PCR – тестови за ин витро квалитативна детекција на SARS- CoV-2 во респираторни примероци и брис од пациенти со КОВИД -19 клинички и / или епидемиолошки критериуми.

Vienna Lab

ViennaLab  StripAssays ® and RealFast™ Assays  се In Vitro дијагностички тестови  за  откривање на наследни заболувања, генетски предиспозиции, фармакогенетика и онкологија.

CytoTrack

CT11 ™ со CYTO PICKER ™ За ликвидна биопсија, анализа на ретки циркулирачки туморски клетки, пронаоѓање на една канцер клетка во 100 милиони крвни клетки.

Attana

Атана биосензорските системи се користат за различни студии на молекуларни интеракции на различни биомолекули, вклучувајќи протеини, нуклеински киселини и клетки.

Covid

RT-PCR – тестови за ин витро квалитативна детекција на SARS- CoV-2 во респираторни примероци и брис од пациенти со КОВИД -19 клинички и / или епидемиолошки критериуми.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.