Болнички мебел

Би-Мек е ексклузивен дистрибутер на многу светски првокласни производители на медицинска опрема.

Паравани

Сталаци за инфузија

Ротирачки столчинња

Колички за терапија

Мобилни прегледни лампи

Столови за третман

Паравани

Сталаци за инфузија

Ротирачки столчиња

Колички за терапија

Мобилни прегледни лампи

Столови за третман

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.