АВЕ 2

Породилниот кревет АВЕ 2 им дава на родилките максимална безбедност и удобност. Благодарение на АВЕ 2, раѓањето се одвива природно според очекувањата. За здравствениот персонал креветот е сигурна и практична алатка што го подобрува квалитетот и ја олеснува грижата за жената во сите фази на раѓањето. Создава чувство на пријатност и безбедност за жената за време на пораѓањето.

 

  • Атрактивен и функционален дизајн
  • Жените при пораѓањето можат слободно да ја изберат својата позиција за раѓање

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.