Анестезија апарат – Leon Plus , Lowenstein Medical

  • Современ апарат за анестезија со ергономски дизајн и врвна технологија 
  • Модуларен и персонализиран спрема Вашите потреби
  • Прецизно електронско мешање на гасови со широк опсег на проток
  • Вентилациски модови: IMV, SIMV, PCV, Man. Spont. SPCV, PSV, HLM, IMV/SIMV, PCV/VTG
  • Можност за надградба со неонатолошки софтвер – Leon Plus NEO

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.