Апарат за механичка вентилација – elisa 600 | 800 | 800VIT Lowenstein Medical

  • Премиум класа на апарати за механичка вентилација-респиратори
  • Можност за инвазивна вентилација и неинвазивна вентилација
  • 18.5“ или 21.5“ дисплеј во боја на допир
  • Повеќе од 25 модови на механичка вентилација
  • Модуларни функции: Cuffscout® – cuff менаџмент, PEEPfinder® – детекција на вистински PEEP, AnaConDa® – вентилација со седација, PESO® – мониторирање на трансезофагеален притисок
  • CPR мод, HiFlow мод на кислород, Weaninganalyzer®, капнографија, автоматска детекција на пациенти, WOBOV мод на вентилација, PAPS® мод на вентилација, ALPV® мод на вентилација, меш инхалација, навлажнувач, различни маневри
  • VIT® – Вентилатор интегрирана томографија на бели дробови
  • Хигиенски систем за намалување на ризик од интрахоспитални инфекции

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.