Аудиометрија

Новиот Audio 5002 е двоканален аудиометар за говор и чист тон со USB-врска за персонален компјутер.

Благодарение на оптимизираниот софтверски и хардверски распоред, Audio 5002 е добро прилагоден за употреба во клинички центри за уво, нос и грло, во болници, медицински центри за индустриски работници или за употреба од аудиолози.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.