Гастроентерохепатологија

PENTAX Medical е еден од водечките светски производители на ендоскопска опрема за Гастроентерохепатологија дизајнирана да одговори на широк спектар на клинички и економски потреби.

Колоноскопи и Гастроскопи висока резолуција (HD) комбинација со i-SCAN технологијата  е супериорна во откривањето на аденомите и напредните лезии во споредба со самостојната колоноскопија и гастроскопија со висока дефиниција.

Дуоденоскопи со висока HD резолуција во комбинација со стерилна капа за еднократна употреба (DEC ™) на пациенти и едноставно отстранување, со што дава напредни можноси за чистење на дуоденоскопот  намалувањето на ризикот од крос-инфекции и подобрување на грижата за пациентот со квалитет на слика со висока дефиниција за детална ендоскопска визуелизација за време на ERCP процедури.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.