Дефибилатор – Efficia DFM100, Philips Medical

  • Конфигурациите на уредот се движат од основен дефибрилатор до целосно опремен дефибрилатор / монитор со опционален AED мод, пејсинг и монитор со витални параметри
  • Интуитивните контроли и јасните гласни упатства ве водат низ чекорите на дефибрилирање на пациентот, со AED мод
  • Континуиран мониториг на податоци од трендови до 8 часа
  • Колор LCD дисплеј, вградена батерија на полнење, со педали или лепенки
  • Подесување на излезна енергија до 200J

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.