Електрохируршки единици и Аргон коагулација

ENDO ARC и ENDO ARC Plus на PENTAX Medical нудат  електрохируршко сечење и коагулација при ендоскопски процедури  преку голем избор на прилагодливи безбедни режими и решенија со комплетирање на интегрираната платформа – од скрининг и дијагностички до терапевтски процедури.

Copyright © 2021 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2020 Bi-MEK. All rights reserved.