МР Анестезија апарат – Leon MRI – Lowenstein Medical

  • Апарат за анестезија специјално дизајниран за работа во МР (магнетна резонанца) средини до 40 милитесла
  • Различни LED аларми во боја и пораки видливи од сите страни
  • Можност за поврзување со дополнителен пациент монитор надвор од МР средината
  • Вентилациски модови: IMV, SIMV, PCV, Man. Spont. SPCV, PSV, HLM, IMV/SIMV, PCV/VTG
  • Можност за надградба со неонатолошки софтвер – Leon Plus NEO

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.