Навлажнувач на воздух – LM 2000, Lowenstein Medical

  • Најнова генерација на навлажнувач на воздух
  • Индивидуално поставување на температурата
  • Инвазивен и неинвазивен мод на вентилација
  • Погоден при вентилација од најмали пациенти до возрасни
  • Автоматско откривање на комората за вода
  • Електронско откривање на нивото на водата
  • Индивидуална контрола на температурата на загревање на воздухот при вентилација
  • Меморија за настани и аларми

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.