Пациент монитори – IntelliVue MX850, Philips

  • Модуларен пацент монитор за витални знаци
  • Одржува високo ниво на компјутерска безбедност
  • Обезбедува ефикасна нега на пациентотв
  • Пристап до сеопфатни податоци за пациентот
  • Интуитивен графички приказ на промените на виталните знаци, ST мапа
  • 22“ екран на допир во боја
  • Интеграција во централен мониторинг систем
  • Ефективен аларм менаџмент

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.