Пенданти – TruPort, Trumpf Medical

  • Едноставни и лесни за работа, со висок капацитет на оптоварување.
  • Лесно прилагодливи вертикални и хоризонтални движења
  • Модуларноста овозможува идна надградба со дополнителни додатоци
  • Додатоци и компоненти кои можат брзо и лесно да се репозиционираат или заменат во повеќе простории
  • Иновативни лесни решенија за осветлување на работната средина
  • Докинг количка која обезбедува дополнителни полици за мобилни работни станици

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.