Полисомнографски и полиграфски лаборатории

MiniScreen Pro на производителот Löwenstein Medical е модерен Полисомнографски систем со најмногу 48 канали. Тоа е модуларен систем кој овозможува прилагодување на секој уред поединечно. Основниот уред со 10 канали вклучува Софтвер за апликација и анализи, интелигентни дијагностички анализи, лесни конфигурации и  автоматски извештаи.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.