Породилни кревети

Породилниот кревет Partura им овозможува на идните мајки максимална безбедност и удобност. Благодарение на Partura, раѓањето се одвива природно според очекувањата. За медицинскиот  персонал креветот е сигурна и практична алатка која го подобрува квалитетот и ја олеснува грижата за родилката во сите фази на раѓање. Создава чувство на пријатно и безбедно опкружување за родилката и членовите на семејството.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.

Copyright © 2023 Bi-MEK. All rights reserved.